Dòng Nội dung
1
Cẩm nang cấp cứu / GS. Vũ Văn Đính; và Cộng sự
Y học, 2015
633 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

2
Cẩm nang cấp cứu / Vũ Văn Đính
H. : Y học, 2003
548 tr. ; 21 cm.

Cuốn Cẩm nang cấp cứu nhằm mục đích phục vụ các bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa khác nhau khi phải đối mặt các trường hợp cấp cứu trong những giờ phút đầu tiên. Với sự phát triển của y học hiện đại, các kiến thức về cấp cứu cũng như về hồi sức tích cực cũng cần được cập nhật và cần được thể hiện bằng những kinh nghiệm và các công trình nghiên cứu về cấp cứu và hồi sức đã được thực hiện ở Việt Nam.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Cẩm nang chăm sóc sắc đẹp : Handbook for Beauty Care / TS.BS. Cao Ngọc Bích
Y học, 2021
425 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4
Cẩm nang cho các nhà lãnh đạo : 24 bài học dành cho các nhà lãnh đạo kiệt xuất / John H. Zenger, Joseph Folkman
Tp. HCM : Tổng hợp TP. HCM, 2008
66 tr. ; 23 cm.

Cẩm Nang Cho Các Nhà Lãnh Đạo – 24 Bài Học Dành Cho Các Nhà Lãnh Đạo Kiệt Xuất. Điều gì đã tạo nên một nhà lãnh đạo tuyệt vời? Hàng ngàn nhân viên ở Bắc Mỹ và Châu Âu đã được hỏi chỉ một câu hỏi đơn giản đó. Những câu trả lời hay nhất của họ đã được tập hợp trong cuốn Cẩm Nang Cho Các Nhà Lãnh Đạo. Cuốn cẩm nang này tập hợp 24 khả năng và những lời khuyên được xem là thiết yếu để trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả và kiệt xuất
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Cẩm nang chương trình đào tạo bác sĩ Y khoa : Năm thứ 6 / Đại học y dược TP. HCM
Tp. HCM, 2009
73 tr. ; cm.
Đại học y dược TP. HCM
Nội dung cuốn sách bao gồm những thông tin được cập nhật từ lịch sử hình thành, phát triển, tổ chức nhân sự, quỹ thời gian, mục tiêu đào tạo,...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)