Dòng Nội dung
1
Bài giảng dược liệu,. Đại học Dược Hà Nội Tập 2 /
H. : Y học, 1992
339 tr. ; 24 cm.
Đại học Dược Hà Nội
Cuốn " Bài giảng dược liệu" Gồm 2 phần: Phần chung và phần các chương. Phần chung chúng tôi bổ sung nhiều đề mục mới. Phần các chương chúng tôi rút bớt chuong trình "Những cây công nghiepj không có liên quan tơi sy dược" và sắp xếp lại 1 số chương.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Compact clinical guide to chronic pain management : an evidence-based approach for nurses / Yvonne D'Arcy
New York : Springer Publishing Company, 2011
371tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Kỹ thuật điều dưỡng nhi khoa / Tăng Chí Thượng; Hà Mạnh Tuấn, Nguyễn Thanh Hùng, Bạch Văn Cam (ban biên soạn)
H.Tp.HCM : Y học, 2007
330 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách này bao gồm tất cả các kỹ thuật thường gặp trong công tác điều dưỡng nhi khoa từ những kỹ thuật cơ bản đến những kỹ thuật chuyên sâu.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Bệnh hô hấp / Bùi Xuân Tám
H. : Y học, 1999
1001 tr. ; 19 cm.

Cấu trúc và chức năng chính của phổi, phương pháp khám lâm sàng và X. Quang phổi. Các kỹ thuật xâm nhập để chẩn đoán bệnh phổi, dịch tễ học hô hấp và các loại viêm phổi, mưng mủ phế quản phổi. Các bệnh về phổi
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5