Dòng Nội dung
1
Bài tập quản trị chiến lược / Ngô Kim Thanh, Lê Văn Tâm (ch.b.), Trương Đức Lực..
H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2015
171 tr. ; cm.
Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Bộ môn Quản trị Doanh nghiệp
Giới thiệu 60 bài tập tình huống, 30 dạng bài tập tính toán và vận dụng các kĩ thuật phân tích chiến lược cùng 155 câu hỏi ôn tập, câu hỏi trắc nghiệm về quản trị chiến lược
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Các đề xuất và giới thiệu ăn khách : Presuasive proposals and presentations 24 bài học dành cho những người thành đạt / Heather Pierce; Lê Ngọc Bửu, Lê Sơn (dịch)
Tp. HCM : Tổng hợp Tp. HCM, 2008
69 tr. ; 23 cm.

Trình bày những bí quyết trong kinh doanh: cách sắp xếp tư liệu theo logic, hướng dẫn nhân viên cách giao dịch với khách hàng một cách hiệu quả, cũng như cách giới thiệu, quảng cáo về công ty mình một cách hiệu quả, để khách hàng lựa chọn công ty mình.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Cách hoạch định và thực thi chiến lược : 24 bước để thành công bất cứ chiến lược nào của công ty / Wallace Stettinius, D. Robley Wood, Jacqueline L. Doyle, John L. Colley; Nguyễn Minh Đức (Người dịch)
Tp. HCM : Tổng hợp TP. HCM, 2008
70 tr. ; 23 cm.
Stettinius, Wallace
Cách Hoạch Định Và Thực Thi Chiến Lược cung cấp cho bạn 24 bước thiết thực để lập kế hoạch, thực hiện và quản lý các chiến lược hướng tới sự phát triển và xác định về mặt thị trường. Để hoàn thành từng bước trong tiến trình chiến lược đó, cuốn cẩm nang đầy những chiến thuật này sẽ chỉ cho bạn thấy điều bạn cần phải thực hiện: Xác định các công việc kinh doanh Hiểu rõ thời cơ và nguy cơ Đặt ra các mục tiêu và mục đích khả thi Tạo ra các chiến lược nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra Xác định và đặt ra các ưu tiên Viết kế hoạch kinh doanh
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Chiến lược quản trị dòng tiền mặt tạo lợi nhuận / Nguyễn Văn Dung
H. : Tài chính, 2009
481 tr. ; 24 cm.

Trình bày những vấn đề có liên quan đến tiền mặt của doanh nghiệp bao gồm các phương pháp quản lý, hoạch định và phân tích dòng tiền trong tổ chức. Giúp cho Giám đốc CEO, CFO, Kế toán trưởng, chủ doanh nghiệp và các sinh viên đang theo học chuyên ngành về quản trị kinh doanh nắm rõ về các lĩnh vực nói trên.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Chiến lược tài chính trong quản trị kinh doanh / Nguyễn Đình Quế
H. : Tài chính, 2008
370 tr. ; 24 cm.

Khái niệm chung về hoạch định chiến lược. Chiến lược tài chính trong quản trị kinh doanh: huy động vốn, tiết kiệm vốn, tối đa hoá lợi nhuận, sử dụng vốn
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)