Dòng Nội dung
1
Kinh doanh bất động sản và mục tiêu trụ hạng / Đặng Đức Thành
Tp. HCM : Trẻ, 2009
138 tr. ; 23 cm.

Khái quát về kinh doanh bất động sản và mục tiểu trụ hạng của nhà đầu tư
Đầu mục:2

2
Làm giàu nhờ kinh doanh địa ốc : How to find, fix, and sell houses for profit / Rick Villani, Clay Davis; Dương Ngọc Dũng (dịch)
Tp. HCM : Tổng hợp Tp. HCM, 2009
369 tr. ; 23 cm.

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy tất cả những gì mình cần để kinh doanh địa ốc thành công, từ việc săn lùng một dự án đầu tư bất động sản đầy hứa hẹn đến việc mua dự án đó, chỉnh trang và bán lại kiếm lời...
Đầu mục:1

3
4
Luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh / Đinh Ngọc Đức; Trần Thị Út (Hướng dẫn khoa học)
Tp. HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2012
103 tr. ; 29 cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh
Đầu mục:1

5
Luận văn thạc sĩ: Xây dựng chiến lược kinh doanh bất động sản của công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn thương tín - SACOMREAL đến năm 2020 - tầm nhìn chiến lược đến năm 2030 / Nguyễn Mạnh Cường; Nguyễn Xuân Xuyên (Hướng dẫn khoa học)
Tp.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2010
132 tr. ; 29 cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Đề tài được tiến hành tại trường Thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần bất động sản Sacomreal và thời gian nghiên cứu được ấn định từ tháng 5 năm 2010 đến tháng 12 năm 2010...
Đầu mục:1