Dòng Nội dung
1
Chuyên đề Tâm thần học. Bệnh viện tâm thần Tập 17 /
Y học, 2009
60 tr. ; 28 cm.
Bệnh viện tâm thần
Giới thiệu về chuyên đề Tâm thần học
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình bệnh học tâm thần / PGS.TS. Nguyễn Kim Việt; TS. Nguyễn Văn Tuấn (Đồng Ch.b); và Cộng sự
Hà Nội : Y học, 2016
139 tr. ; cm.
Đại học Y Hà Nội – Bộ môn Tâm thần

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Giáo trình điều dưỡng sức khỏe tâm thần : Sách dùng cho cử nhân điều dưỡng / Nguyễn Văn Tuấn, Lê Thị Thu Hà, Eric Hahn (ch.b.)...
H. : Y học, 2020
238 tr. ; 27 cm.

Trình bày đại cương tâm thần học; bối cảnh chăm sóc sức khoẻ tại Việt Nam; đánh giá và chẩn đoán các rối loạn tâm thần; quy trình điều dưỡng và tiêu chuẩn trong chăm sóc sức khoẻ tâm thần; các rối loạn lo âu; rối loạn dạng cơ thể; rối loạn liên quan đến sử dụng chất; tâm thần phân liệt và rối loạn phổ phân liệt...
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)