Dòng Nội dung
1
Giáo dục học hiện đại : Những nội dung cơ bản / Thái Duy Tuyên
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001
396 tr. ; cm.

Tìm hiểu những cơ sở triết học của giáo dục Việt Nam. Mục đích, đối tượng, tính chất, nguyên tắc giáo dục. Những vấn đề chung của lý luận dạy học hiện đại, nội dung, phương pháp, tổ chức quá trình dạy học. Giáo dục đạo đức, giáo dục gia đình, nhà trường nông thôn trong thời kì đổi mới
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Giáo trình giáo dục học : Biên soạn theo Module / Phan Thị Hồng Vinh, Dương Anh Tuân, Nguyễn Giang Nam
Đại học sư phạm, 2014
151 tr. ; 24 cm.
Phan, Thị Hồng Vinh
Soạn theo module trên cơ sở chương trình giáo dục học cho sinh viên các khoa không chuyên, ngoài ra còn có phần hướng dẫn học tập môn giáo dục học, đáp án và chỉ dẫn nhằm giúp sinh viên có thể tự học, tự kiểm tra,đánh giá kết quả học tập của mình.
Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:8) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Giáo trình giáo dục học đại cương / TS. Trần Thị Hương

207 tr. ; cm.
Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4
Giáo trình giáo dục học mầm non : Dùng cho hệ cử nhân giáo dục mầm non / Nguyễn Thị Hòa
H. : Đại học Sư phạm, 2018
236tr. ; 24cm.

Trình bày những vấn đề chung của giáo dục mầm non. Hướng dẫn cách tổ chức các hoạt động tích hợp theo chủ đề cho trẻ ở trường mầm non và chuẩn bị cho trẻ vào lớp một
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:28) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Giáo trình giáo dục học mầm non : Dùng cho hệ cử nhân giáo dục mầm non / Nguyễn Thị Hòa
H. : Đại học Sư phạm, 2011
247 tr. ; 24 cm.

Thư mục: tr. 246-247 Tóm tắt Trình bày những vấn đề chung của giáo dục mầm non. Hướng dẫn cách tổ chức các hoạt động tích hợp theo chủ đề cho trẻ ở trường mầm non và chuẩn bị cho trẻ vào lớp một
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)