Dòng Nội dung
1
Kết cấu bê tông ứng suất trước : Chỉ dẫn thiết kế theo TCXDVN 356 : 2005 / Tủ sách Khoa học công nghệ xây dựng
H. : Xây dựng, 2013
287 tr. ; 27 cm.
Tủ sách Khoa học công nghệ xây dựng
Đây là quyển sách giới thiệu tổng quát về thiết kế bê tông ứng suất, thiên về tính lý luận khoa học và học thuật, được các tác giả trình bày theo cách thức vận dụng tiêu chuẩn Việt Nam vào trong công tác tính toán
Đầu mục:1

2
Vật liệu xây dựng / Phùng Văn Lự, Phạm Duy Hữu, Phan Khắc Trí
H. : Giáo dục, 1993
344 tr. ; 21 cm.

Giới thiệu toàn diện về chủng loại, đặc điểm, sức chịu tải và cách tính toán sử dụng vật liệu đất, gỗ, kim loại, bêtông, gạch đá
Đầu mục:1

3
Vật liệu xây dựng / Viết theo chương trình đã được hội đồng môn học ngành xây dựng thông qua Phùng Văn Lự, Phạm Duy Hữu, Phan Khắc Trí
H. : Giáo dục, 1993
348 tr. ; 21 cm.

Giới thiệu toàn diện về chủng loại, đặc điểm, sức chịu tải và cách tính toán sử dụng vật liệu đất, gỗ, kim loại, bêtông, gạch đá
Đầu mục:1