Dòng Nội dung
1
Bài tập sức bền vật liệu / Bùi Trọng Lựu
H. : Giáo dục Việt Nam, 2012
443 tr. ; 27 cm.

Hướng dẫn làm hệ thống bài tập về sức bền vật liệu
Đầu mục:1

2
Bài tập sức bền vật liệu / Phạm Đức Phung
H. : Xây dựng, 2013
301 tr. ; 27 cm.

Giới thiệu các công thức cần thiết, một số bài tập và đáp án về lý thuyết nội - ngoại lực, kéo - nén đúng tâm, trạng thái ứng suất và thuyết bền. Đặc trưng hình học của mặt cắt ngang, xoắn thanh thẳng, uốn ngang phẳng, chuyển vị dầm chịu uốn, thanh chịu lực phức tạp. Ổn định của thanh chịu nén đúng tâm, uốn ngang và uốn dọc đồng thời, tải trọng động, tính độ bền theo trạng thái giới hạn, thanh cong phẳng, dầm trên nền đàn hồi, dây mềm
Đầu mục:1

3
Bài tập sức bền vật liệu / Vũ Đình Lai (Chủ biên)
H. : Xây dựng, 2014
491 tr. ; 27 cm.

liệu cung cấp các bài tập sức bền vật liệu và giải mẫu
Đầu mục:1

4
Bài tập sức bền vật liệu. Vũ Thị Bích Quyên Phần 1, Thanh chịu lực cơ bản /
H. : Xây dựng, 2017
298 tr. ; 27 cm.

Trình bày lý thuyết và phân tích, áp dụng lý thuyết vào việc giải các bài tập về nội lực và biểu đồ nội lực; kéo - nén đúng tâm; trạng thái ứng suất - định luật Húc tổng quát; đặc trưng hình học mặt cắt ngang; xoắn thuần tuý thanh thẳng; uốn phẳng thanh thẳng; tính độ võng và góc xoay của dầm
Đầu mục:1

5
Giáo trình - Bài tập sức bền vật liệu / Thạch Sôm Sô Hoách, Trương Văn Bằng, Trương Quốc Khang
H. : Xây dựng, 2018
191 tr. ; 27 cm.

Sức bền vật liệu là một trong những môn học cung cấp kiến thức cơ sở cho nhiều ngành kỹ thuật, do vậy việc hiểu biết về môn học này là rất cần thiết đối với sinh viên theo học các ngành như xây dựng, giao thông, thủy lợi...
Đầu mục:1