Dòng Nội dung
1
100 Công trình kiến trúc thế giới của thế kỷ XXI Tầm nhìn mới cho ngành xây dựng tại Việt Nam / Trường đại học Xây dựng
H. : Xây dựng, 2016
257 tr. ; 31 cm.
Trường đại học Xây dựng
Tầm nhìn trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam là cách “nhìn” hay “suy nghĩ “ theo cách các nước phát triển đang và sẽ “nhìn” hay “suy nghĩ” về xây dựng. Từ đó, hình thành nên các ý tưởng và đề xuất ra các hành động thích hợp để tạo nên các Sản phẩm xây dựng mới đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội Việt Nam và thế giới. Trong pham vi chuyên môn, Bộ môn Kiến trúc Công nghiệp, trường Đại học Xây dựng giới thiệu 100 công trình kiến trúc trong số 400 công trình được khảo sát, kết quả tổng hợp các phân tích và đánh giá trong cuốn sách 100 CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC THẾ GIỚI CỦA THẾ KỶ XXI - TẦM NHÌN MỚI CHO NGÀNH XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:21) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
22 điều luật xây dựng thương hiệu : Cách làm cho sản phẩm hay dịch vụ có thương hiệu quốc tế / Al Ries, Laura Ries; Phan Đình Quyền, Nguyễn Văn Chu, Đinh Tiên Minh ( dịch )
Hà Nội : Thống kê, 2003
251 tr. ; 19 cm.

Trình bày cách thức mà công ty nên đá xoáy vào để trở nên mạnh mẽ hơn và thu nhiều lợi nhuận. Vận dụng khái niệm điểm trọng tâm vào bản thân của quá trình marketing
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
An toàn cháy trong kiến trúc cao tầng và siêu cao tầng ở Việt Nam / Doãn Minh Khôi
H. : Xây dựng, 2017
147 tr. ; 27 cm.

Tổng quan về vấn đề an toàn cháy trong kiến trúc cao tầng trên thế giới và ở Việt Nam. Trình bày cơ sở khoa học trong an toàn cháy nhà cao tầng ở Việt Nam, giải pháp thiết kế nhà siêu cao tầng liên quan tới an toàn sinh mạng khi xảy ra cháy
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
An toàn cháy trong kiến trúc hỗn hợp đa chức năng / Doãn Minh Khôi (Chủ biên); Kyoichi Kobayashi, Young-Jin Kwon
H. : Xây dựng, 2017
162 tr. ; 27 cm.
Doãn, Minh Khôi
Tổng quan về an toàn cháy trong các công trình tổ hợp đa chức năng trên thế giới và ở Việt Nam. Hướng dẫn thiết kế phòng cháy dựa trên hiệu quả kinh nghiệm của nước ngoài và thiết kế phòng cháy trong các thể loại kiến trúc hỗn hợp đa chức năng
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
An toàn lao động trong công trình xây dựng / Nguyễn Văn Mỹ, Nguyễn Hoàng Vĩnh
H. : Xây dựng, 2014
265 tr. ; 24 cm.

Những vấn đề chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong sản xuất, an toàn lao động khi lập mặt bằng thi công, kỹ thuật an toàn lao động khi sử dụng máy xây dựng...
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)