Dòng Nội dung
1
Cấu tạo chung về công trình cầu trên đường và mố trụ cầu / Phan Duy Pháp; Vũ Chung Hiếu (Tham gia biên soạn)
Hà Nội : Xây dựng, 2015
162 tr. ; 24 cm.

Giáo trình được biên soạn dựa theo Tiêu chuẩn 22TCN 272-05, giới thiệu các khái niệm chung và cấu tạo chung các bộ phận của công trình cầu trên đường, chủ yếu đi sâu phân tích đặc điểm cấu tạo, phạm vi áp dụng các nguyên lý và trình tự tính toán thiết kế các loại mố trụ cầu
Đầu mục:1

2
Cơ học đất / Châu Ngọc Ẩn
Tp. HCM : Đại học quốc gia Tp. HCM, 2015
634 tr. ; 24 cm.

Trình bày bản chất vật lý của đất và phân loại đất. Xác định ứng suất trong nền đất, biến dạng và độ lún của nền đất, cường độ và ổn định của nền đất; tính toán áp lực đất lên lưng tường chắn và một số thí nghiệm đất ở hiện trường
Đầu mục:1

3
Dầm sàn ứng lực trước căng sau thực hành thiết kế và thi công / Đặng Tỉnh; Lê Kiều, Giang Hồng Thắng (Tham gia biên soạn)
Hà Nội : Xây dựng, 2015
178 tr. ; 27 cm.

Trình bày phương pháp thiết kế bê tông cốt thép ứng lực trước sử dụng phương pháp căng sau áp dụng trong thi công dầm sàn ứng lực trước. Hướng dẫn thiết kế sàn ứng lực trước, dầm ứng lực trước; đưa ra các ví dụ thực hành và phương pháp thi công
Đầu mục:1

4
Quy chuẩn xây dựng Việt Nam : Ban hành theo quyết định số 628/BXD - CSXD ngày 14-12-1996 của bộ trưởng bộ xây dựng., 1
Hà Nội : Xây Dựng, 1997
162 tr. ; 27 cm.

Văn bản quy định các yêu cầu tối thiểu bắt buộc phải tuân thủ đối với mọi hoạt động xây dựng
Đầu mục:1

5
Tiếng anh trong xây dựng và kiến trúc / Võ Như Cầu
Hà Nội : Xây dựng, 2015
292 tr. ; 24 cm.

Cung cấp 20 bài học tiếng Anh thuộc ngành kiến trúc và xây dựng, với ngữ pháp trình bày dưới dạng sơ đồ và công thức và các thuật ngữ thông dụng nhất trong xây dựng và kiến trúc, nhiều bài tập và đáp án thuận tiện cho người học
Đầu mục:1