Dòng Nội dung
1
Đề cương bài giảng Sinh lí trẻ em / Quan Thị Dung
2017 - 2018
79 tr. ; cm.
Trường đại học Tân trào - Khoa khoa học cơ bản

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

2
Sinh lý tim mạch ứng dụng trong lâm sàng / Lê Minh Khôi
Hà Nội : Y học, 2015
261 tr. ; cm.

Khái quát về lịch sử nghiên cứu hệ tim mạch. Tổng quan về hệ tim mạch; hoạt động điện của tim; các nguyên lý huyết động học; sinh lý bơm tim; sinh lý mạch máu; điều hoà tim mạch qua cơ chế thần kinh và qua cơ chế dịch; điều hoà lưu lượng máu tại chỗ; tuần hoàn phổi; tuần hoàn vành; tuần hoàn chu sinh; tương tác tim phổi; sinh lý suy tim; sinh lý sốc
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Từ sinh lý đến dưỡng sinh / Nguyễn Khắc Viện
Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2002
106 tr. ; cm.

Cung cấp những kiến thức về bộ máy sinh lý, về sự hoạt động của cơ thể trước tác động của môi trường bên ngoài và những đề xuất về phương pháp tập luyện đơn giản: luyện dưỡng sinh như khí công, nội công, nghệ thuật vận động...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
運動生理学概論 / 浅野勝己 編著
杏林書院, 2010
144 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)