Dòng Nội dung
1
Luận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cảm nhận về sự quan tâm, chăm sóc của các tổ chức công đoàn đối với đoàn viên trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng / Nguyễn Tất Quyết; Phan Văn Thăng (Hướng dẫn khoa học)
Tp.HCM : ĐHQT Hồng Bàng, 2019
139 tr. ; 29 cm.
ĐHQT Hồng Bàng
Nhằm đánh giá các yếu tố hoạt động đến chất lượng cảm nhận của đoàn viên về công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức trên địa bàn huyện Đạ Tẻh.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Luận văn Thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo tại Trường Trung cấp Tây Nguyên / Lê Thị Phượng; Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học)
Tp. HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2016
105 tr. ; 29 cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Mục tiêu của nghiên cứu là: Nghiên cứu về chất lượng dịch vụ đào tạo tại Trường Trung cấp Tây Nguyên trên cơ sở đánh giá của học sinh đang theo học tại trường, từ đó đề ra các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

3
Luận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn / Nguyễn Thị Thanh Hải; Mai Thị Trúc Ngân (Hướng dẫn khoa học)
Tp.HCM : ĐHQT Hồng Bàng, 2018
123 tr. ; 29 cm.
ĐHQT Hồng Bàng
Mục tiêu đặt ra của luận văn là nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ NHBL tại BIDV ĐSG giai đoạn 2013 - 2017, để từ đó đưa ra những hàm ý quản trị nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ NHBL...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
5
Luận văn Thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của phụ huynh học sinh đối với chất lượng dịch vụ tại các trường Mầm non công lập thuộc huyện Di Linh, Lâm Đồng / Trần Đình Đức; Hoàng Mạnh Dũng (Hướng dẫn khoa học)
Tp. HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2019
117 tr. ; 29 cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Mục tiêu của nghiên cứu
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)