Dòng Nội dung
1
Xứ Nam Kỳ : Album tổng quát minh họa gồm 456 ảnh / Marcel Bernanose; Hoàng Hằng (dịch)
Tp.HCM : Hồng Đức, 2018
208 tr. ; 27 cm.

Hoài niệm về một vùng đất Nam Kỳ thuộc địa, vào những năm đầu thế kỉ XX.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:9) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Bảo tồn môi trường di sản : Sự tham gia và tiềm năng của cộng đồng trong bảo tồn di sản kiến trúc và đô thị. Khả năng tương tác giũa con người với thành phần đô thị di sản Việt Nam / Ngô Minh Hùng
Tp.HCM : Đại học Quốc gia, 2014
197 tr. ; 24 cm.

Nội dung cuốn sách này hướng tới và đề cao vai trò cộng đồng trong quá trình tham gia, đánh giá, nhận diện những giá trị và ý nghĩa của môi trường di sản trên cơ sở nhận biết các mói quan hệ tương hỗ trong không gian đô thị.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Biển đảo Việt Nam : Lịch sử- Chủ quyền - Kinh tế -Văn hóa / Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
TP. hcm : Văn hóa - Văn nghệ, 2016
742 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách gồm 4 phần: Lịch sử và chủ quyền; Thủy quân và hải thương; Văn hóa và tín ngưỡng; Bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Chữ Quốc ngữ : sự hình thành, phát triển và đóng góp vào văn hóa Việt Nam / Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Thu Trang chủ biên
TP.HCM : Đại học Quốc gia TP.HCM, 2016
1183 tr. ; cm.
Đại học Quốc gia TP.HCM

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

5
Chủ quyền biển đảo Việt Nam trong lịch sử / Đỗ Bang
Tp.HCM : Văn hóa văn nghệ, 2017
429 tr. ; 24 cm.

Tác phẩm "Chủ quyền biển đảo Việt Nam trong lịch sử" tập hợp 28 bài viết của các nhà nghiên cứu như Đỗ Bang, Nguyễn Quang Ngọc, Nguyễn Nhã, Trần Đức Anh Sơn, Phan Thuận An vân vân từ thời phong kiến đến hiện đại một lần nữa khẳng định về lịch sử chủ quyền biển đảo Việt Nam, phản bác luận điểm xuyên tạc và sai trái lịch sử về chủ quyền biển đảo Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)