Dòng Nội dung
1
Vai trò nghị viện trong hạn chế tham nhũng : Nghiên cứu phát triển của viện ngân hàng thế giới / Rick Stapenhurst, Niall Johnston, Riccardo Pelizzo
Washington : The world bank, 2006
281 tr. ; 27 cm.

Giới thiệu các đại biểu quốc hội chống tham nhũng, cách quản lý nhà nước đang phát triển, giám sát và kiểm soát tài chính...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
133 Sơ đồ kế toán doanh nghiệp : Dùng cho sinh viên các lớp không thuộc chuyên ngành kế toán - kiểm toán / Võ Văn Nhị
Tp.HCM : Lao động, 2010
182 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách giới thiệu những sơ đồ kế toán có liên quan đến một số nội dung cơ bản, chủ yếu trong công tác kế toán ở các doanh nghiệp. Nó là tư liệu tham khảo phù hợp, cần thiết cho sinh viên các hệ không thuộc chuyên ngành kế toán - kiểm toán.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
133 Sơ đồ kế toán doanh nghiệp : Dùng cho sinh viên các lớp không thuộc chuyên ngành Kế toán-Kiểm toán / Võ Văn Nhị
Tp. HCM : Lao động, 2010
182 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách giới thiệu những sơ đồ kế toán có liên quan đến một số nội dung cơ bản, chủ yếu trong công tác kế toán ở các doanh nghiệp. Nó là tư liệu tham khảo phù hợp, cần thiết cho sinh viên các hệ không thuộc chuyên ngành kế toán - kiểm toán.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
135 Sơ đồ kế toán doanh nghiệp / Võ Văn Nhị
Tp. HCM : Lao động, 2010
147 tr. ; 24 cm.

Để giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể phát triển ổn định, lâu dài thì kế toán có tác dụng to lớn, bởi thông qua kế toán các nhà quản lý ở nhiều cấp độ sẽ có những thông tin hữu ích để quản lý, điều hành và chỉ đạo hoạt động của doanh nghiệp. Nhằm giúp cho kế toán ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa có các tài liệu tham khảo để thực hiện tốt công tác kế toán tại đơn vị, chúng tôi biên soạn cuốn sách 135 sơ đồ kế toán doanh nghiệp, áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Với những hướng dẫn cụ thể bằng sơ đồ nhằm mô tả các quan hệ đối ứng giữa các tài khoản trong quá trình ghi nhận thông tin kế toán, sẽ giúp cho nhân viên kế toán dễ dàng trong thực hành công việc và thực hành đúng theo quy định của chế độ kế toán hiện hành.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
135 sơ đồ kế toán doanh nghiệp : Áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa / Võ Văn Nhị
Tp.HCM : Lao động, 2010
147 tr. ; 24 cm.

Phần 1: Sơ đồ kế toán theo từng tài khoản Phần 2: Một số sơ đồ có tính đặc thù và sơ đồ tổng hợp Phụ lục: Báo cáo tài chính áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)