Dòng Nội dung
1
Đồ án tốt nghiệp đại học: Nhà máy nghiên cứu sản xuất, chế biến, cà phê Đắk Lắk / Võ Minh Kha; Lê Trọng Hải (giảng viên hướng dẫn)
Tp. HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2017
59 tr. ; 29 cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Trình bày nguyên lí, đặc điểm thiết kế công trình, các số liệu về khí hậu, địa chất, thủy văn và đưa ra những đề xuất, giải pháp cho thiết kế đồ án kiến trúc.
Đầu mục:1

2
Đồ án tốt nghiệp đại học: Nhà máy nghiên cứu sản xuất, chế biến, cà phê Đắk Lắk / Võ Minh Kha; Lê Trọng Hải (Giảng viên hướng dẫn)
Tp. HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2017
59 tr. ; 29 cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Giới thiệu tổng quan, đặc điểm khu đất, xây dựng thiết kế công trình và đưa ra những đề xuất, giải pháp kiến trúc.
Đầu mục:1