Dòng Nội dung
1
Đồ án tốt nghiệp đại học: Làng trẻ em SOS tỉnh Bến Tre / Nguyễn Thành Lộc; Trần Anh Tuấn (giảng viên hướng dẫn)
Tp. HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2017
64 tr. ; 29 cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Giới thiệu tổng quan, đặc điểm khu vực, thiết kế công trình và đề xuất, giải pháp thiết kế.
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

2
Luận văn tốt nghiệp: Làng trẻ em SOS Bạc Liêu / Nguyễn Duy Linh; Võ Ngọc Hùng (Giảng viên hướng dẫn)
Tp. HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2015
43 tr. ; 29 cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Trình bày vị trí địa lí và khí hậu tự nhiên của Bạc Liêu, nhiệm vụ và giải pháp thiết kế chi tiết về công trình SOS Bạc Liêu.
Đầu mục:1