Dòng Nội dung
1
Đồ án tốt nghiệp đại học: Điều khiển nhiều động cơ bước sử dụng vi điều khiển 89C51 để giao tiếp với máy tính qua chuẩn RS232 RS485 / Lê Công Khoa; Trần Xuân Tân (Giảng viên hướng dẫn)
TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2011
44 tr. : Kèm đĩa CD ; 29 cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Cơ sở lý thuyết và các linh kiện sử dụng sơ đồ khối giao tiếp giữa máy tính và vi điều khiển 89C51 qua RS232-RS485...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình vi điều khiển / Bộ xây dựng
Hà Nội : Xây dựng, 2015
157 tr. ; 27 cm.
Bộ xây dựng
Giới thiệu tổng quan về bộ vi điều khiển 8051. Các tập lệnh của AT895C5. Kĩ thuật lập trình bộ đếm - bộ định thời. Ngắt và lập trình ngắt. Phương pháp ghép nối với ngoại vi
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Hệ thống nhúng giao tiếp thời gian thực với vi điều khiển ARM Cortex - M / Nguyễn Quang Nam
Tp.HCM : Đại học Quốc Gia Tp.HCM, 2014
674 tr. ; 24 cm.

Giới thiệu hệ thống nhúng, Bộ xử lý ARM Cortex-M, Thiết kế phần mềm,...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Ứng dụng vi xử lý và vi điều khiển : Tài liệu thực hành dành cho các trường đại học cao đẳng khối công nghệ / Lê Ngọc Bích, Phạm Quang Huy
H. : Bách khoa Hà Nội, 2016
415 tr. ; 24 cm.

Trình bày ứng dụng vi xử lý và điều khiển; cad trong điện, điện tử, vi điều khiển và ứng dụng; giáo trình thực hành vi điều khiển PIC...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)