Dòng Nội dung
1
Nền và móng : Dùng cho sinh viên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp / Tô Văn Lận
Hà Nội : Xây dựng, 2016
321 tr. ; 27 cm.

Cung cấp các kiến thức cơ bản giúp sinh viên nắm được một số lý thuyết cơ bản và thực hành về tính toán, thiết kế một số loại móng phổ biến thuộc dạng công trình nhà cửa...
Đầu mục:1