Dòng Nội dung
1
Cơ học đất / Châu Ngọc Ẩn
Tp. HCM : Đại học quốc gia Tp. HCM, 2015
634 tr. ; 24 cm.

Trình bày bản chất vật lý của đất và phân loại đất. Xác định ứng suất trong nền đất, biến dạng và độ lún của nền đất, cường độ và ổn định của nền đất; tính toán áp lực đất lên lưng tường chắn và một số thí nghiệm đất ở hiện trường
Đầu mục:1

2
Cơ học đất : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành xây dựng cầu đường / Bùi Anh Định
H. : Xây dựng, 2013
313 tr. ; 27 cm.

Các tính chất vật lý và cơ học của đất; việc phân bố ứng suất trong đất; kĩ thuật tính toán độ lún, sức chịu tải của đất, áp lực của đất lên tường chắn và độ ổn định của mái đất
Đầu mục:1