Dòng Nội dung
1
Bài tập vật lý đại cương 2 : Điện - Từ - Quang (Tóm tắt lý thuyết bài tập có hướng dẫn giải - Câu hỏi trắc nghiệm) / Nguyễn Thành Vấn
Tủ sách ĐH Khoa Học Tự Nhiên Tp. HCM
304 tr. ; cm.

Trình bày tóm tắt lý thuyết cùng một số bài tập có hướng dẫn giải và các câu hỏi trắc nghiệm về vật lí đại cương, bao gồm các nội dung: Điện trường tĩnh và từ trường tĩnh trong chân không, điện môi - từ môi, cảm ứng điện tử - trường điện từ cùng các vấn đề về giao thoa, nhiễu xạ và phân cực ánh sáng
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Lý thuyết trường điện từ với các chương trình MatLab / Trần Văn Chính, Phan Văn Hiền
Hà Nội : Xây dựng, 2018
221 tr. ; 27 cm.

Trình bày các đại lượng vô hướng và các đại lượng Véc tơ; các vấn đề cơ bản về trường điện từ; trường điện từ tĩnh...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)