Dòng Nội dung
1
Giáo trình kỹ năng nghiên cứu và lập luận / TS. Lê Thị Hồng Vân
Tp.HCM : Hồng Đức, 2018
360 tr. ; 21 cm.
Đại học Luật TPHCM
Đây là những kỹ năng cần thiết để đem lại cho mỗi người sự thành công trong các công việc học tập, nghiên cứu cũng như các hoạt động giao tiếp xã hội...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)