Dòng Nội dung
1
ATLAS giải phẫu cơ thể người : Hướng dẫn trực quan chính xác / Alice Roberts; Lê Quang Toản, Lê Thị Hồng Khánh (dịch); Nguyễn Xuân Thùy (h.đ); Lê Văn Cường (Giới thiệu)
H. : Y học, 2017
512 tr. ; 25 cm.

Trình bày: Cơ thể hợp nhất; giải phẫu học; cơ thể hoạt động như thế nào; vòng đời; các bệnh lí và các rối loạn.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:9)

2
Atlas giải phẫu người / Frank H H. Netter, MD; Nguyễn Quang Quyền, Phạm Đăng Diệu (dịch)
H. : Y học, 2018
tr. ; 29 cm.

Trình bày: Đầu và cổ; lưng và tủy gai; ngực; bụng; chậu hông và đáy chậu...
Đầu mục:11 (Lượt lưu thông:180) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:76)