Dòng Nội dung
1
Luận văn Thạc sĩ: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty CPXD Châu Nam đến năm 2020 / Võ Văn Tài; Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học)
Tp. HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2016
99 tr. ; 29 cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Quản trị nguồn nhân lực / Trần Kim Dung
Tp.HCM : Tài chính, 2018
587 tr. ; 24 cm.

Làm thế nào để quản trị nguồn nhân lực có hiệu quả là vấn đề khó khăn và thử thách lớn nhất đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế chuyển đổi...
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:28) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Quản trị nguồn nhân lực / Trần Kim Dung
Tp. HCM : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000
336 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách Quản trị nguồn nhân lực do tác giả Trần Kim Dung biên soạn đã được Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành sẽ giới thiệu đến các quản trị gia, các bạn sinh viên ngành quản trị kinh doanh và bạn đọc quan tâm, các kiến thức, tư tưởng và kỹ năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Quản trị nguồn nhân lực / Trần Kim Dung; Trần Trọng Thùy
Tp.HCM : Tài chính, 2023
596 tr. ; 24 cm.

Làm thế nào để quản trị nguồn nhân lực có hiệu quả là vấn đề khó khăn và thử thách lớn nhất đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế chuyển đổi...
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

5
Quản trị nguồn nhân lực. Hương Huy Tập 1 /
Tp.HCM : Giao thông vận tải, 2007
451 tr. ; 24 cm.

Cuốn "Quản Trị Nguồn Nhân Lực" gồm 2 phần sau: Phần 1: Giới thiệu các nội dung cơ bản về quản trị nguồn nhân lực chiến lược, vai trò toàn cầu hóa của chính sách nguồn nhân lực, phân tích công việc, lập kế hoạc nguồn nhân lực và tuyển chọn nhân viên. Phần 2: Giới thiệu các nội dung về quản lý và đánh giá thành tích, huấn luyện và phát triển, khen thưởng và quản lý nguồn nhân lực.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)