Dòng Nội dung
1
Automotive suspension & steering systems
Australia : Delmar, Cengage learning, 2011
tr. ; 28 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Bài tập cơ sở kỹ thuật nhiệt / Phạm Lê dần, Đặng Quốc Phú
H. : Giáo dục, 2005
247 tr. ; 21 cm.

Trình bày nhiệt động kĩ thuật, truyền nhiệt...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Bài tập cơ sở lý thuyết mạch điện. Lê Thị Thu Hà (Chủ biên); Đặng Danh Hoằng, Nguyễn Văn Huỳnh Tập 2 /
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2017
287 tr. ; 27 cm.
Lê, Thị Thu Hà
Cơ sở Lý thuyết mạch điện là một môn học cơ bản trong chương trình đại học thuộc ngành Điện và Điện tử. Môn học Cơ sở Lý thuyết mạch điện cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản để hiểu rõ bản chất động học của các dòng điện, điện áp trong một mạch điện trên cơ sở những định luạt cân bằng dòng điện điện áp đối với từng phần tử của mạch điện đó. Từ đây, môn học Cơ sở Lý thuyết mạch điện sẽ giúp cho người học có được kỹ năng phân tích và tổng hợp một mạch điện thực tế
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Bài tập lý thuyết mạch điện. Đoàn Đức Tùng; Đoàn Thanh Bảo, Lê Thái Hiệp T.1 /
Hà Nội : Xây dựng, 2016
173 tr. ; 27 cm.

Giới thiệu về giải mạch điện một chiều (DC); Giải mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập điều hòa; Giải các mạch điện có phần tử hổ cảm...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Bài tập tính ngắn mạch trong hệ thống điện / Ngô Minh Khoa
Hà Nội : Xây dựng, 2018
158 tr. ; 24 cm.

Khái niệm chung về ngắn mạch trong hệ thống điện. Thiết lập sơ đồ tính toán ngắn mạch. Tính toán ngắn mạch ba pha duy trì, dòng điện ngắn mạch quá độ, ngắn mạch không đối xứng và sự cố phức tạp
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)