Dòng Nội dung
1
The language of medicine / Davi-Ellen Chabner
St. Louis, Mo : Saunders/Elsevier, 2017
1041 tr. ; 28 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:20)

2
The language of medicine / Davi-Ellen Chabner
St. Louis, Mo : Saunders/Elsevier, 2021
2186 tr. ; 28 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:20)

3
Tiếng anh chuyên ngành điều dưỡng / Francy Brethenoux-Seguin; Denis Lenoble; Nguyễn Thành Yến (Dịch)
Tổng hợp TPHCM, 2016
203 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4
Tiếng anh chuyên ngành kiến trúc, xây dựng, quy hoạch và kỹ thuật xây dựng đô thị / Vi Thị Quốc Khánh
H. : Xây dựng, 2008
149 tr. ; 27 cm.

Sách cung một số vốn từ vựng chuyên môn, các mẫu câu và ngữ pháp cơ bản và chức năng ngôn ngữ thông dụng nhất để phát triển kỹ năng viết, nói, đọc
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Tiếng anh chuyên ngành kiến trúc, xây dựng, quy hoạch và kỹ thuật xây dựng đô thị / Vi Thị Quốc Khánh
H. : Xây dựng, 2015
149 tr. ; 27 cm.

Sách cung một số vốn từ vựng chuyên môn, các mẫu câu và ngữ pháp cơ bản và chức năng ngôn ngữ thông dụng nhất để phát triển kỹ năng viết, nói, đọc
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)