Dòng Nội dung
1
Tiếng anh chuyên ngành kiến trúc, xây dựng, quy hoạch và kỹ thuật xây dựng đô thị / Vi Thị Quốc Khánh
H. : Xây dựng, 2015
149 tr. ; 27 cm.

Sách cung một số vốn từ vựng chuyên môn, các mẫu câu và ngữ pháp cơ bản và chức năng ngôn ngữ thông dụng nhất để phát triển kỹ năng viết, nói, đọc
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Tiếng anh chuyên ngành kiến trúc, xây dựng, quy hoạch và kỹ thuật xây dựng đô thị / Vi Thị Quốc Khánh
H. : Xây dựng, 2008
149 tr. ; 27 cm.

Sách cung một số vốn từ vựng chuyên môn, các mẫu câu và ngữ pháp cơ bản và chức năng ngôn ngữ thông dụng nhất để phát triển kỹ năng viết, nói, đọc
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)