Dòng Nội dung
1
Tiếng anh chuyên ngành kiến trúc, xây dựng, quy hoạch và kỹ thuật xây dựng đô thị / Vi Thị Quốc Khánh
H. : Xây dựng, 2015
149 tr. ; 27 cm.

Sách cung một số vốn từ vựng chuyên môn, các mẫu câu và ngữ pháp cơ bản và chức năng ngôn ngữ thông dụng nhất để phát triển kỹ năng viết, nói, đọc
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Tiếng anh chuyên ngành kiến trúc, xây dựng, quy hoạch và kỹ thuật xây dựng đô thị / Vi Thị Quốc Khánh
H. : Xây dựng, 2008
149 tr. ; 27 cm.

Sách cung một số vốn từ vựng chuyên môn, các mẫu câu và ngữ pháp cơ bản và chức năng ngôn ngữ thông dụng nhất để phát triển kỹ năng viết, nói, đọc
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Tiếng anh trong kiến trúc và xây dựng / James Cumming; Đỗ Hữu Thành (dịch); Hoàng Anh Dũng (H.đ)
Xây dựng, 2017
237 tr. ; 24 cm.

Luyện tập các kỹ năng cơ bản của ngôn ngữ tiếng Anh: diễn đạ, dịch, viết những vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng công trình, nhà cửa
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Tiếng anh trong xây dựng và kiến trúc / Võ Như Cầu
Hà Nội : Xây dựng, 2015
292 tr. ; 24 cm.

Cung cấp 20 bài học tiếng Anh thuộc ngành kiến trúc và xây dựng, với ngữ pháp trình bày dưới dạng sơ đồ và công thức và các thuật ngữ thông dụng nhất trong xây dựng và kiến trúc, nhiều bài tập và đáp án thuận tiện cho người học
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)