Dòng Nội dung
1
Bài tập giải tích. Phần 1: Tích phân không xác định. Tích phân xác định. Tích phân suy rộng. Chuỗi số. Chuỗi hàm / Trần Đức Long; Nguyễn Đình Sang; Hoàng Quốc Toàn Tập 2 :
Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001
443 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

2
Bài tập Xác suất thống kê / Lê Khánh Luận, Nguyễn Thanh Sơn, Phạm Trí Cao (Cùng biên soạn)
Tp. HCM : Đại học Quốc gia TP.HCM, 2005
250 tr. ; 21 cm.
Đại học kinh tế TP.HCM
Nội dung sách có hướng dẫn sử dụng máy tính để tính các bài toán thống kê. Cấu trúc quyển sách như sau: Tóm tắt lý thuyết mỗi chương, sau đó là các bài tập mẫu từ cơ bản đến nâng cao, bài tập tổng hợp, phần cuối là bài tập tổng hợp ôn Xác suất và Thống kê, một số đề thi Cao học của Trường ĐH Kinh tế TPHCM
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:30) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Cơ sở toán học của môn toán tiểu học / Trần Diên Hiển (Ch.b); Nguyễn Thuỷ Chung

186 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

4
Đại số tuyến tính / Nguyễn Hữu Việt Hưng
Hà Nội, 1999
291 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)


5
Đồ án tốt nghiệp đại học: Thiết kế phân hệ hỗ trợ học môn đại số / Đặng Thanh Phong; Nguyên Việt Cường (Giảng viên hướng dẫn)
Đại học Quôc tế Hồng Bàng, 2007
79 tr. ; 29 cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Tìm hiểu về môi trường lập trình ASP.NET lý thuyết đại số căn bản. Phân tích thiết kế hệ thống thông phân hệ hỗ trợ môn đại số...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)