Dòng Nội dung
1
Giáo trình an ninh truyền thông / Nguyễn Thị Trường Giang (cb)
H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2023
236 tr. ; 24 cm.

Trình bày những vấn đề cơ bản về an ninh truyền thông; nhận diện các nguy cơ đe dọa an ninh truyền thông; cơ sở chính trị và cơ sở pháp lý của bảo đảm an ninh truyền thông; các nguyên tắc, nội dung và biện pháp bảo đảm an ninh truyền thông; vai trò và trách nhiệm của báo chí, truyền thông trong bảo đảm an ninh truyền thông
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Giáo trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh :. Dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng. / Đào Huy Hiệp, Nguyễn Mạnh Hưởng, Lưu Ngọc Khải... T.1 / :
H. : Giáo dục Việt Nam, 2019
227 tr. ; 24 cm.

Trình bày đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh, quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân...
Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Giáo trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh :. Dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng. / Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Tiến Hải, Nguyễn Hữu Hảo... T.2 / :
H. : Giáo dục Việt Nam, 2018
215 tr. ; 24 cm.

Giới thiệu các kiến thức về đội ngũ đơn vị, sử dụng bản đồ quân sự, một số loại vũ khí bộ binh, thuốc nổ, phòng chống vũ khí huỷ diệt lớn, cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh, ba môn quân sự phối hợp, từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK
Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
평화번영과 국가안보 : Ý tưởng chính sách an ninh của chính phủ tham dự
Ủy ban thường vụ Hội đồng An ninh Quốc gia, ban Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia, 2004
90 tr.

Giải thích các điểm chính trong chiến lược và mục tiêu của an ninh quốc gia để người dân có thể hiểu rõ về chính sách an ninh quốc gia của chính phủ
Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)