Dòng Nội dung
1
Bài giảng phương pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non / Phùng Thị Thúy Phương
Thanh Hóa, 2021
142 tr. ; cm.
Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Lí luận và phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đăng cho trẻ mầm non / Đỗ Thị Minh Liên
H. : Đại học sư phạm, 2018
239 tr. ; 24 cm.

Sách gồm 2 phần và 10 chương. Nói về các lý luận, nội dung và phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đăng cho trẻ mầm non
Đầu mục:14 (Lượt lưu thông:32) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non / Lê Thanh Thủy
H. : Đại học Sư phạm, 2018
269 tr. ; 21 cm.

Trình bày các vấn đề về cơ sở giáo dục học của việc tổ chức hoạt động tạo hình trong trường mầm non; cách thức lập kế hoạch, soạn giáo án và thực hiện tổ chức môi trường giáo dục; đặc điểm phát triển hoạt động tạo hình của trẻ em
Đầu mục:17 (Lượt lưu thông:8) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Sử dụng phương pháp dạy học dự án trong dạy học học phần giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non : Nhằm phát triển năng lực cho sinh viên ngành giáo dục mầm non / Nguyễn Thị Luyến
Hà Nội : Tạp chí Giáo dục, 2017
5 tr. ; cm.
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

5
Thực trạng lựa chọn chủ đề và nội dung hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh cho trẻ tại trường mầm non / Nguyễn Tuấn Vĩnh; Tạ Thị Kim Nhung; Lê Thị Nhung; Trần Viết Nhi; Trịnh Thị Hà Bắc
2017
5 tr. ; cm.
Tạp Chí Khoa Học Trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Khám phá khoa học về môi trường xung quanh là một trong những hoạt động giáo dục trọng tâm ở trường mầm non. Việc lựa chọn chủ đề và nội dung khám phá cho trẻ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động này. Kết quả nghiên cứu trên 150 giáo viên mầm non tại Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế cho thấy 10 chủ đề trong chương trình giáo dục mầm non hiện hành đều được triển khai thành nội dung hoạt động. Giáo viên là người đóng vai trò chính trong việc lựa chọn chủ đề và nội dung hoạt động. Chương trình GDMN hiện hành là căn cứ chính của việc lựa chọn này. Vai trò trung tâm của trẻ và sự tham gia của phụ huynh chưa được chú trọng đúng mức
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)