Dòng Nội dung
1
Nghệ thuật ứng xử và mã số thành công / Nguyễn Công Khanh
Đại học sư phạm, 2017
188 tr. ; 21 cm.

Xã hội hiện đại luôn luôn vận động và biến đổi không ngừng, khoảng cách giữa các cá tính ngày càng xa, ranh giới giữa cái đúng cái saim cái thiện, cái ác, cái tốt, cái xấu rất mỏng manh, nên việc áp dụng những nguyên tắc ứng xử vào cuộc sống như thế nào để ít mắc sai lầm nhất, ứng phó kịp thời và có hiệu quả!
Đầu mục:5