Dòng Nội dung
1
Luận văn thạc sĩ: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Agribank chi nhánh Tân Bình / Lê Đức Ngôn; Nguyễn Ngọc Duy Phương (Hướng dẫn khoa học)
Tp.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2018
80 tr. ; 29 cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Đầu mục:2 Tài liệu số:1