Dòng Nội dung
1
Điều dưỡng cơ bản 1 : Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng / Phạm Văn Lình, Lê Văn An
Hà Nội : Giáo dục, 2012
215 tr. ; cm.
Bộ Y tế

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Điều dưỡng nội. Sách đào tạo cử nhân điều dưỡng / Lê Văn An, Nguyễn Thị Kim Hoa Tập 1 :
Hà Nội : Y học, 2008
236 tr. ; cm.
Bộ Y Tế

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Điều dưỡng nội. Sách đào tạo cử nhân điều dưỡng / Lê Văn An, Hoàng Văn Ngoạn Tập 2 :
Hà Nội : Y học, 2008
231 tr. ; cm.
Bộ Y Tế

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Điều dưỡng truyền nhiễm : Sách dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng / Lê Văn An; Nguyễn Thị Kim Hoa, Dương Thị Ngọc Lan (Tham gia biên soạn)
H. : Giáo dục Việt Nam, 2017
238 tr. ; 27 cm.

Trình bày chăm sóc bệnh nhân nhiễm trùng và sốc nhiễm trùng; chăm sóc bệnh nhân tiêu chảy nhiễm trùng; Chăm sóc bệnh nhân bị bệnh tả...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Luận văn thạc sĩ : Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Trường Sỹ quan Không quân Nha Trang / Lê Văn An; TS. Nguyễn Văn Thuận (HDKH)
Tp.HCM, 2024
117 tr. ; cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)