Dòng Nội dung
1
Hóa sinh : Sách đào tạo bác sĩ đa khoa / Tạ Thành Văn
Hà Nội : Y học, 2018
439 tr. ; 27 cm.
Đại Học Y Hà Nội
Cuốn sách gồm hai phần chính: Cấu tạo và chuyển hóa chất; hóa sinh tế bào, mô và các cơ quan...
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:69) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:11)

2
Hóa sinh : Sách đào tạo bác sĩ đa khoa / Tạ Thành Văn, Đặng Thị Ngọc Dung
Hà Nội : Y học, 2020
473 tr. ; 27 cm.
Trường Đại Học Y Hà Nội
Cuốn sách gồm hai phần chính: Cấu tạo và chuyển hóa chất; hóa sinh tế bào, mô và các cơ quan...
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

3
Hóa sinh : Sách đào tạo hệ cử nhân kĩ thuật xét nghiệm y học / Tạ Thành Văn
H. : Y học, 2011
186 tr. ; 27 cm.
Đại Học Y Hà Nội
Trình bày ba phần chính: Cấu tạo chất, chuyển hóa chất, hóa sinh mô và cơ quan
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:19) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

4
Hóa sinh lâm sàng : Sách đào tạo đại học y / Tạ Thành Văn; Nguyễn Thị Hà, Đặng Thị Ngọc Dung...(Tham gia biên soạn)
H. : Y học, 2015
335 tr. ; 27 cm.
Đại học Y Hà Nội
Trình bày Enzym học lâm sàng; rối loạn chuyển hóa carbohydrat; chuyển hóa và rối loạn chuyển hóa lipoprotein...
Đầu mục:18 (Lượt lưu thông:18) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

5
PCR và một số kỹ thuật y sinh học phân tử : Sách đào tạo sau đại học y dược / Tạ Thành Văn
H. : Y học, 2010
123 tr. ; cm.
Bộ Y tế

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)