Dòng Nội dung
1
Atlas giải phẫu người / Frank H H. Netter, MD; Nguyễn Quang Quyền, Phạm Đăng Diệu (dịch)
H. : Y học, 2018
tr. ; 29 cm.

Trình bày: Đầu và cổ; lưng và tủy gai; ngực; bụng; chậu hông và đáy chậu...
Đầu mục:11 (Lượt lưu thông:180) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:76)