Dòng Nội dung
1
Kế toán ngân hàng : Lý thuyết - Bài tập - Bài giải / Nguyễn Thị Loan
Tp. HCM : Kinh tế, 2017
485 tr. ; 24 cm.

KẾ TOÁN NGÂN HÀNG (LÝ THUYẾT – BÀI TẬP – BÀI GIẢI) Sách “Kế toán ngân hàng” được thiết kế gồm 3 phần: Phần 1 là nội dung, phương pháp kế toán các hoạt động chính tại Ngân hàng thương mại được trình bày gồm 13 chương và câu hỏi từng chương Phần 2 của cuốn sách “Kế toán ngân hàng” là bài tập tổng hợp và đề thi Kế toán ngân hàng (Minh hoạ) Phần 3 là Bài giải một số bài tập Kế toán ngân hàng
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Nguyên lý kế toán : Lý thuyết bài tập bài giải / Nguyễn Thị Loan
H. : Lao động, 2018
355 tr. ; cm.
Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM. Khoa kế toán kiểm toán

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)