Dòng Nội dung
1
Cấu tạo kiến trúc và chọn hình kết cấu / Nguyễn Đức Thiềm
H. : Xây dựng, 2015
411 tr. ; 27 cm.

Nội dung cuốn sách là kiến thức cơ bản chuyên môn của tất cả những ai làm công tác xây dựng cơ bản, từ người kỹ sư công trình, kiến trúc sư hay người giám sát xây dựng cho đến các chuyên gia quản lý các dự án xây dựng cơ bản. Trên thực tế, cuốn sách này còn được xem như những cẩm nang tham khảo cần thiết và bổ ích cho những ai quan tâm đến xây dựng mới hay tôn tạo sửa chữa nhà cửa.
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Kiến trúc cơ sở phục vụ thiết kế nội ngoại thất / Nguyễn Đức Thiềm
Hà Nội : Xây dựng, 2010
348 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Kiến trúc nhà công cộng : Giáo trình đào tạo kiến trúc sư / Nguyễn Đức Thiềm
Hà Nội : Xây dựng, 2016
353 tr. ; 27 cm.

Cung cấp kiến thức cơ bản về kiến trúc nhà công cộng từ đặc điểm, loại hình, phân loại, các bộ phận nhà, hệ thống mạng lưới công trình, không gian dịch vụ công cộng, sức chứa hợp lý, địa điểm xây dựng, quy hoạch, phân khu hợp nhóm, giải pháp không gian, thiết kế, đặc điểm kết cấu, thẩm mỹ... và kiến trúc một số kiểu nhà công cộng thông dụng như nhà trẻ và mẫu giáo, trường tiểu học, nhà hàng...
Đầu mục:11 (Lượt lưu thông:23) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Kiến trúc nhà công cộng : Giáo trình đào tạo kiến trúc sư / Nguyễn Đức Thiềm
Hà Nội : Xây dựng, 2012
353 tr. ; 27 cm.

Cung cấp kiến thức cơ bản về kiến trúc nhà công cộng từ đặc điểm, loại hình, phân loại, các bộ phận nhà, hệ thống mạng lưới công trình, không gian dịch vụ công cộng, sức chứa hợp lý, địa điểm xây dựng, quy hoạch, phân khu hợp nhóm, giải pháp không gian, thiết kế, đặc điểm kết cấu, thẩm mỹ... và kiến trúc một số kiểu nhà công cộng thông dụng như nhà trẻ và mẫu giáo, trường tiểu học, nhà hàng...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Kiến trúc nhà ở : Giáo trình đào tạo kiến trúc sư / Nguyễn Đức Thiềm
Hà Nội : Xây dựng, 2014
304 tr. ; 27 cm.

Cung cấp những kiến thức cơ bản về các loại hình kiến trúc nhà ở, từ đặc điểm loại hình, lược sử quá trình phát triển, phân loại... đến các nguyên tắc tiêu chuẩn thiết kế từng phần tạo nên các loại công trình cụ thể với các ví dụ minh hoạ, cùng các triển vọng và xu hướng phát triển của chúng trong tương lai
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)