Dòng Nội dung
1
Giáo trình tâm lí học / Lê Minh Nguyệt (Chủ biên); Dương Thị Diệu Hoa
H. : Đại học sư phạm, 2017
231 tr. ; 24 cm.

Những vấn đề chung về tâm lí học, sự phát triển tâm lí cá nhân, sơ sở tâm lí của dạy đại học, giao tiếp sư phạm, một số vấn đề về lao động sư phạm và nhân cách giảng viên
Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:17) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình tâm lí học phát triển / Dương Thị Diệu Hoa (Chủ biên); Nguyễn Ánh Tuyết, Nguyễn Kế Hào, Phan Trọng Ngọ, Đỗ Thị Hạnh Phúc
H. : Đại học sư phạm, 2015
220 tr. ; 24 cm.
Dương, Thị DIệu Hoa
Giới thiệu những vấn đề cơ bản về sự phát sinh, phát triển tâm lí cá nhân và các yếu tố tác động tới sự hình thành và phát triển tâm lí cá nhân; Các nội dung chủ yếu của sự phát triển tâm lí cá nhân qua các giai đoạn lứa tuổi từ sơ sinh đến tuổi thanh niên
Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:21) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Giáo trình Tâm lí học phát triển : Giáo trình dùng cho sinh viên hệ cử nhân không chuyên - chuyên ngành tâm lí học / Dương Thị Diệu Hoa (Ch.b); Nguyễn Ánh Tuyết; Nguyễn Kế Hào; Phan Trọng Ngọ; Đỗ Thị Hạnh Phúc
Hà Nội : Đại học su phạm, 2019
223 tr. ; cm.

Nội dung sách gồm 9 chương sẽ tổng quát vai trò của hoạt động và tương tác xã hội, các yếu tố tác động tới sự hình thành và phát triển tâm lý cá nhân. Chia sẻ những kiến thức về tâm lý học phát triển của trẻ từ 0-3 tuổi, 3-6 tuổi, độ tuổi học sinh tiểu học cho tới thanh thiếu niên
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4