Dòng Nội dung
1
Giáo trình lí luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non / Đặng Hồng Phương
H. : Đại học sư phạm, 2018
279 tr. ; 24 cm.

Giúp sinh viên của các trường Đại học Sư phạm nắm vững lí luận và kỹ năng thực hành để thực hiện tốt công tác giáo dục thể chất cho trẻ. Ngoài ra còn cung cấp thông tin về những vấn đề đổi mới trong lĩnh vực giáo dục thể chất.
Đầu mục:17 (Lượt lưu thông:22) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)