Dòng Nội dung
1
Vẽ Kỹ thuật cơ bản / Vũ, Tiến Đạt
H. : Xây dựng, 2017
96 tr. ; 24 cm.

Giới thiệu các tiêu chuẩn cơ bản về bản vẽ kỹ thuật. Trình bày các phép chiếu thẳng góc và phương pháp G. Monge, cách biểu diễn điểm, đường thẳng, mặt phẳng, vật thể hình học và hình chiếu trục đo, giao giữa các vật thể hình học, các loại hình biểu diễn trên bản vẽ kỹ thuật
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Vẽ phối cảnh kiến trúc và CAD / Vũ Tiến Đạt
Hà Nội : Xây dựng, 2018
93 tr. ; 27 cm.

Những khái niệm và định nghĩa chính về hình chiếu phối cảnh của các phần tử hình học cơ bản. Hình chiếu phối cảnh các mặt phẳng. Phép chia và tỉ lệ trong phối cảnh. Vẽ hình chiếu phối cảnh theo phương pháp kiến trúc sư. Vẽ hình chiếu phối cảnh nội thất. Vẽ hình chiếu phối cảnh và chi tiết kiến trúc. Vẽ bóng phối cảnh kiến trúc. Vẽ hình chiếu phối cảnh về sự phản chiếu của vật thể khi đặt trước gương và mặt nước
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)