Dòng Nội dung
1
Giáo trình giáo dục học thể dục thể thao : Dành cho hệ đào tạo Đại học chuyên ngành Thể dục Thể thao / Lương Thị Ánh Ngọc; Tạ Hoàng Thiện
H. : Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2015
170 tr. ; 24 cm.

Trình bày một số vấn đề cơ bản của giáo dục học thể dục thể thao. Quá trình sư phạm và sự phát triển nhân cách trong thể dục thể thao. Quá trình giáo dục, nguyên tắc giáo dục, phương pháp giáo dục, nội dụng giáo dục... trong thể dục thể thao
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)