Dòng Nội dung
1
Bài giảng sau đại học Huyết học truyền máu. Tập 1
Hà Nội : Y học, 2019
460 tr. ; cm.
Đại học Y Hà Nội – Bộ môn Huyết học truyền máu

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Bệnh học nội khoa. Ngô Quý Châu, Nguyễn Lân Việt, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh T.1 /
H. : Y học, 2018
550 tr. ; 27 cm.

Cuốn sách này cập nhật và nâng cao nững kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm với các em sinh viên, các bạn đồng nghiệp, góp phần chẩn đoán sớm, điều trị đúng và kịp thời cho bệnh nhân mắc các bệnh nội khoa...
Đầu mục:12 (Lượt lưu thông:64) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:7)

3
Bệnh học nội khoa. Ngô Quý Châu, Nguyễn Lân Việt, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh T.1 /
H. : Y học, 2020
623 tr. ; 27 cm.

Cuốn sách này cập nhật và nâng cao nững kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm với các em sinh viên, các bạn đồng nghiệp, góp phần chẩn đoán sớm, điều trị đúng và kịp thời cho bệnh nhân mắc các bệnh nội khoa...
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:11)

4
Bệnh học nội khoa. Ngô Quý Châu, Nguyễn Lân Việt, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh T.2 /
H. : Y học, 2020
649 tr. ; 27 cm.

Cuốn sách này cập nhật và nâng cao nững kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm với các em sinh viên, các bạn đồng nghiệp, góp phần chẩn đoán sớm, điều trị đúng và kịp thời cho bệnh nhân mắc các bệnh nội khoa...
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:7)

5
Bệnh học nội khoa. Ngô Quý Châu, Nguyễn Lân Việt, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh T.2 /
H. : Y học, 2018
623 tr. ; 27 cm.

Cuốn sách này cập nhật và nâng cao nững kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm với các em sinh viên, các bạn đồng nghiệp, góp phần chẩn đoán sớm, điều trị đúng và kịp thời cho bệnh nhân mắc các bệnh nội khoa...
Đầu mục:12 (Lượt lưu thông:46) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:7)