Dòng Nội dung
1
Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc : Theo giáo trình kinh tế học vi mô, Dùng trong các trường Đại học, Cao đẳng khối kinh tế / Phạm Văn Minh (Chủ biên), Hồ Đình Bảo, Đàm Thái Sơn
H. : Giáo dục, 2009
156 tr. ; 24 cm.

Trong cuốn sách "Bài Tập Kinh Tế Vi Mô Chọn Lọc" này, các tác giả đã chọn lọc những bài tập phổ biến nhất, thường gặp trong Kinh tế vi mô, được sắp xếp theo trình tự nội dung thống nhất với giáo trình Kinh tế vi mô như: chi phí cơ hội, cung cầu, co giãn, cạnh tranh, độc quyền,..
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:14) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Bài tập kinh tế vi mô chon lọc : Theo giáo trình Kinh tế vi mô chon lọc Dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế / Phạm Văn Minh, Hồ Đình Bảo, Đàm Thái Sơn
H. : Giáo dục Việt Nam, 2012
155 tr. ; 24 cm.

Chọn lọc những bài tập phổ biến thường gặp nhất trong Kinh tế vi mô: chi phí cơ hội, cung cầu, co giãn, cạnh tranh, độc quyền...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
4
Phục hồi chức năng vẹo cột sống / PGS.TS. Phạm Văn Minh
Hà Nội : Y học, 2022
177 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

5
Thang điểm lượng giá thường áp dụng trong phục hồi chức năng / PGS.TS. Phạm Văn Minh
Hà Nội : Y học, 2022
197 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)