Dòng Nội dung
1
Dịch tễ học thực địa : Phần lý thuyết (Dùng cho khóa đào tạo liên tục) / Trịnh Quân Huấn, Nguyễn Văn Bình, Trương Việt Dũng...
Hà Nội, 2009
183 tr. ; cm.
Bộ Y Tế
Trước đòi hỏi cấp bách về phòng chống dịch bệnh, công tác đào tạo, cập nhật, nâng cao năng lực, trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho các cán bộ y học dự phòng luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của ngành y tế hiện nay. Để giúp cán bộ y tế, đặc biệt cán bộ y tế dự phòng tuyến tỉnh, huyện thực hiện tốt công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm, đặc biệt công tác kiểm soát dịch tại thực địa và triển khai Thông tư 07/2008/BYT-TT ngày 25/8/2008. Bộ Y tế đã ban hành chương trình đào tạo liên tục về Dịch tễ học thực địa với thời gian 120 tiết học.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Quản lý y tế / Dương Huy Liệu, Trương Việt Dũng
H. : Y học, 2006
228 tr. ; cm.
Bộ Y tế

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Quản trị bệnh viện : Giáo trình dùng cho đào tạo sau đại học / GS.TS. Trương Việt Dũng; và Cộng sự
Hà Nội : Y học, 2015
152 tr. ; cm.
Đại học Y Hà Nội – Bộ môn Tổ chức và Quản lý y tế

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4
Tổ chức và quản lý y tế : Sách đào tạo bác sĩ đa khoa / Trương Việt Dũng, Nguyễn Duy Luật
H. : Y học, 2011
206 tr. ; 27 cm.
Bộ Y tế Vụ Khoa học đào tạo
Đại cương về tổ chức và quản lý y tế. Tổ chức và quản lý hệ thống y tế. Những quan điểm, chiến lược và chính sách y tế Việt Nam. Luật pháp y tế Việt Nam. Chăm sức khoẻ ban đầu. Tổ chức và quản lý bệnh viện. Điều hành và giám sát các hoạt động y tế
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)