Dòng Nội dung
1
Operations and supply management : The core / F. Robert Jacobs, Richard B. Chase
New York : McGraw Hill Education, 2020
516 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng / F. Robert Jacobs, Richard B. Chase; Nguyễn Minh Phúc, Đỗ Hoàng Phương Nhi dịch
T.P. Hồ Chí Minh : Kinh tế T.P. Hồ Chí Minh, 2023
723 tr. ; cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)