Dòng Nội dung
1
Quản trị nguồn nhân lực / Trần Kim Dung
Tp. HCM : Thống kê, 2006
391 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách Quản trị nguồn nhân lực do tác giả Trần Kim Dung biên soạn đã được Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành sẽ giới thiệu đến các quản trị gia, các bạn sinh viên ngành quản trị kinh doanh và bạn đọc quan tâm, các kiến thức, tư tưởng và kỹ năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực. Nội dung sách gồm 10 chương : - Chương 1: Giới thiệu về quản trị nguồn nhân lực - Chương 2: Hoạch định nguồn nhân lực - Chương 3: Phân tích công việc - Chương 4: Quá trình tuyển dụng - Chương 5: Trắc nghiệm và phỏng vấn
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Quản trị nguồn nhân lực / Trần Kim Dung
Tp. HCM : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000
336 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách Quản trị nguồn nhân lực do tác giả Trần Kim Dung biên soạn đã được Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành sẽ giới thiệu đến các quản trị gia, các bạn sinh viên ngành quản trị kinh doanh và bạn đọc quan tâm, các kiến thức, tư tưởng và kỹ năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Quản trị nguồn nhân lực / Trần Kim Dung
Tp.HCM : Tài chính, 2018
587 tr. ; 24 cm.

Làm thế nào để quản trị nguồn nhân lực có hiệu quả là vấn đề khó khăn và thử thách lớn nhất đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế chuyển đổi...
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:28) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Quản trị nguồn nhân lực / Trần Kim Dung
H. : Tổng hợp Tp.HCM, 2011
487 tr. ; 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Quản trị nguồn nhân lực / Trần Kim Dung; Trần Trọng Thùy
Tp.HCM : Tài chính, 2023
596 tr. ; 24 cm.

Làm thế nào để quản trị nguồn nhân lực có hiệu quả là vấn đề khó khăn và thử thách lớn nhất đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế chuyển đổi...
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)