Dòng Nội dung
1
Công ty vốn, quản lý và tranh chấp theo luật doanh nghiệp 2005 / Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Đình Cung
Tp. HCM : Tri Thức, 2009
604 tr. ; 24 cm.

Công ty: vốn, quản lý, tranh chấp theo Luật Doanh Nghiệp 2005” là cuốn sách bàn về vấn đề luật doanh nghiệp 2005 được viết bởi hai tác giả có uy tín lớn trong lĩnh vực luật và kinh tế là Nguyễn Ngọc Bích và Nguyễn Đình Cung. Quyển sách được chia làm 5 phần rõ ràng, mỗi phần giải quyết những vấn đề khác nhau. Phần một trả lời cho câu hỏi: Công ty là gì? Nó có những tính chất căn bản nào? Phần hai chú trọng bàn về vấn đề: Công ty huy động vốn từ đâu, và nền kinh tế đáp ứng các yêu cầu về vốn liếng của nó như thế nào? Phần ba lại tập trung trình bày các cách quản lý và điều hành của nó, dựa trên luật, trong đó có so sánh và nêu lên các khái niệm mới được du nhập. Trong Phần bốn trình bày cách thức mà công ty được quản trị một cách khoa học. Và phần cuối cùng ghi lại một số vụ tranh chấp đã diễn ra trong các công ty. Đây là cuốn sách hay và có ý nghĩa đối với những ai có ý quan tâm đến vấn đề luật doang nghiệp 2005 ở nước ta
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:6) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Luật doanh nghiệp vốn & quản lý trong công ty cổ phần / Nguyễn Ngọc Bích
Tp. HCM : Trẻ, 2005
451 tr. ; 20 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều các luật thuế Luật thế tiêu thụ đặc biệt và các văn bản hướng dẫn về thuế mới nhất. / Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Đình Cung
Tp. HCM : Tri Thức, 2009
604 tr. ; 24 cm.

Công ty: vốn, quản lý, tranh chấp theo Luật Doanh Nghiệp 2005” là cuốn sách bàn về vấn đề luật doanh nghiệp 2005 được viết bởi hai tác giả có uy tín lớn trong lĩnh vực luật và kinh tế là Nguyễn Ngọc Bích và Nguyễn Đình Cung. Quyển sách được chia làm 5 phần rõ ràng, mỗi phần giải quyết những vấn đề khác nhau. Phần một trả lời cho câu hỏi: Công ty là gì? Nó có những tính chất căn bản nào? Phần hai chú trọng bàn về vấn đề: Công ty huy động vốn từ đâu, và nền kinh tế đáp ứng các yêu cầu về vốn liếng của nó như thế nào? Phần ba lại tập trung trình bày các cách quản lý và điều hành của nó, dựa trên luật, trong đó có so sánh và nêu lên các khái niệm mới được du nhập. Trong Phần bốn trình bày cách thức mà công ty được quản trị một cách khoa học. Và phần cuối cùng ghi lại một số vụ tranh chấp đã diễn ra trong các công ty. Đây là cuốn sách hay và có ý nghĩa đối với những ai có ý quan tâm đến vấn đề luật doang nghiệp 2005 ở nước ta.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Tâm lý học nhân cách : Một số vấn đề lý luận / Nguyễn Ngọc Bích

91 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

5
Tư duy pháp lý của luật sư : Nhìn thật rộng và đánh tập trung / Nguyễn Ngọc Bích
TP.HCM : Trẻ, 2015
444 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)