Dòng Nội dung
1
2
Giáo trình lí luận dạy học tâm lí học / Nguyễn Hữu Long
Hà Nội : Đại học sư phạm, 2009
164 tr. ; 24cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Luận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến cam kết với tổ chức thông qua hài lòng công việc của nhân viên: Nghiên cứu trường hợp Bệnh viện Chợ Rẫy / Nguyễn Hữu Long; Nguyễn Ngọc Duy Phương (Hướng dẫn khoa học)
Tp. HCM : ĐHQT Hồng Bàng, 2018
144 tr. ; 29 cm.
ĐHQT Hồng Bàng
Xác định và đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)