Dòng Nội dung
1
Dinh dưỡng trong điều trị nội khoa : Giáo trình dùng cho học viên sau đại học / GS.TS. Lê Thị Hương, PGS.TS. Nguyễn Lân Hiếu
H. : Y học, 2022
445 tr. ; cm.
Trường Đại học Y Hà Nội. Viện đào tạo Y học dự phòng và y tế công cộng. Bộ môn dinh dưỡng và an toàn thực phẩm

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Dự phòng và điều trị ung thư bằng chế độ dinh dưỡng / Lê Thị Hương, Trần Văn Thuấn, Nguyễn Thùy Linh
Hà Nội : Y học, 2020
296 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Một sức khỏe trong y học dự phòng và y tế công cộng : Sách dùng cho sinh viên hệ bác sĩ Y học dự phòng / PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh; PGS.TS. Lê Thị Hương
Hà Nội : Y học, 2014
337 tr. ; cm.
Đại học Y Hà Nội – Viện đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4
Thực hành dinh dưỡng cộng đồng : Giáo trình dành cho cử nhân dinh dưỡng / PGS.TS. Lê Thị Hương; TS. Trịnh Bảo Ngọc (Đồng Ch.b); và Cộng sự
Hà Nội : Y học, 2016
184 tr. ; cm.
Đại học Y Hà Nội

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

5
Truyền thông giáo dục dinh dưỡng và an toàn thực phẩm : Giáo trình sau đại học / PGS.TS. Lê Thị Hương; và Cộng sự
Hà Nội Y học, 2016
156 tr. ; cm.
Đại học Y Hà Nội – Bộ môn dinh dưỡng và an toàn thực phẩm

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)