Dòng Nội dung
1
Sobotta Atlas giải phẫu người : Đầu, cổ, chi trên, ngực, bụng, chậu, chi dưới / R. Putz, R. Pabst
Hà Nội : Elsevier / Dân trí, 2017
814 tr. ; 28 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:25) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:26)