Dòng Nội dung
1
Nhập môn khu vực học : Giáo trình đại học cho các ngành khu vực học & quốc tế học / Lương Văn Kế
Đại học Quốc gia Hà Nội
309 tr. ; cm.
Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Giới thiệu đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp và lược sử ngành khu vực học, các khía cạnh cấu trúc của quốc gia, không gian văn hoá và văn hoá dân tộc. Đặc điểm chính trị - xã hội các khu vực Đông Á, Đông Nam Á, Tây Âu, Đông Âu, Trung Đông, châu Phi, Bắc Mỹ và khu vực Mỹ La tinh
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Thế giới đa chiều : ý thuyết và kinh nghiệm nghiên cứu khu vực : chuyên khảo / Lương Văn Kế
H. : Thế giới, 2007
548 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)